De onderzoeksvraag Van gezondheidszorginstellingen wordt verwacht dat zij investeren in de veiligheid van de door hen geleverde zorg (Meurs 2008). Burgers – als zij onverhoopt patiënt en/of cliënt worden van een zorginstelling – moeten er op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de zorg goed is en dat er veilig wordt gewerkt. Terwijl de professionals voor goede kwaliteit zorgen, zijn managers, bestuurders en toezichthouders verantwoordelijk voor de randvoorwaarden opdat goede kwaliteit ook geleverd kan worden. Tronto maakt in dit verband het onderscheid tussen zorgen dat en zorgen voor. Managers en bestuurders zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de randvoorwaarden die professionals nodig hebben om goede kwaliteit en veiligheid te leveren (Tronto 1994). Toezichthouders zien hierop toe. Professionals zorgen voor de feitelijke kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg in het dagelijks handelen en hebben ook een verantwoordelijkheid om zich te verantwoorden over de wijze waarop zij kwaliteit en veiligheid waarborgen. In nationale kwaliteitsprogramma's zoals Sneller Beter 3 en Zorg voor Beter zijn veel initiatieven genomen om de zorg veiliger te maken. Deze initiatieven hebben laten zien dat de zorg veiliger kan, maar vooral ook dat veilige zorg niet duurder of in andere zin minder efficiënt hoeft te zijn. Veiligheid wordt dan ook meer en meer gezien als een strategische doelstelling die in het verlengde ligt van andere strategische doelstellingen van zorginstellingen.

Additional Metadata
Keywords veiligheid
Publisher Erasmus School of Health Policy & Management
ISBN 978-94-90420-04-8
Persistent URL hdl.handle.net/1765/20168
Citation
de Bont, A.A, Jerak, S, Zuiderent-Jerak, T, Meurs, P.L, & Bal, R.A. (2009). Veiligheid in de zorg. Erasmus School of Health Policy & Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20168