Additional Metadata
Keywords medisch specialisten, ziektekostenverzekering
Publisher Erasmus School of Health Policy & Management
Sponsor Opdrachtgever: Ministerie van VWS
ISBN 978-94-90420-01-7
Persistent URL hdl.handle.net/1765/20169
Citation
Varkevisser, M, van der Geest, S.A, & Schut, F.T. (2009). Mededingingsvraagstukken bij de medisch specialistische vervolgopleidingen in nederland. Erasmus School of Health Policy & Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20169