De auteur plaatst enkele kanttekeningen bij het UWV-arrest (HR 8 januari 2010, LJN: BK1615, NJ 2010, 155, m.nt. S.F.M. Wortmann).

, ,
hdl.handle.net/1765/20775
Private Law

Nuytinck, A. (2010). Aansprakelijkheid voor Gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20775