De vraag die wij in onze bijdrage willen onderzoeken is hoe overheidstoezicht en burgertoezicht zich tot elkaar kunnen verhouden. Overheids- en burgertoezicht hebben steeds naast elkaar bestaan en zijn op verschillende manieren met elkaar vervlochten. Interessant aan deze tijd is echter dat praktijken van zowel onder toezicht gestelden als van toezichthouders steeds transparanter worden. Op het Internet kunnen burgers allerlei informatie krijgen over de kwaliteit van scholen, ziekenhuizen, financiële instellingen en supermarkten. Kunnen overheids- en burgertoezicht met elkaar worden verbonden? Zijn er mogelijkheden voor co-creatie van toezicht? Wat zijn daarbij de voor- en nadelen? Wat zijn de kansen en risico’s?

, , , ,
aksant
hdl.handle.net/1765/20796
Criminology

Meijer, A.J, & van Erp, J.G. (2010). Overheids- en burgertoezicht in de kennissamenleving: pleidooi voor een LAT-relatie. aksant. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20796