,
B.H.Ch. Stricker (Bruno)
Erasmus University Rotterdam
Erasmus MC Rotterdam, GlaxoSmithKline BV, Novartis Pharma B.V., Pfizer bv, SanofiSynthelabo B.V., Bristol-Meyers Squibb BV, Netherlands Heart Foundation
hdl.handle.net/1765/20797
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Bleumink, G.S. (2004, September). Determinants of Heart Failure: Drugs and gene effects in an epidemiological study. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20797