Inleiding Kwalitatieve onderzoekers betreuren het over het algemeen dat kwalitatief onderzoek doorgaans een exploratieve rol krijgt toebedeeld. In dit essay betoog ik dat zij zelf deels schuldig zijn aan deze roltoedeling, omdat zij geen overtuigende strategie ontwikkeld hebben om theorie te toetsen met kwalitatieve methoden. Ik wil laten zien dat en hoe de gangbare methodologische noties over het ontwikkelen van een generaliseerbare theorie in kwalitatief onderzoek tekortschieten. Ik zal ook proberen een alternatief daarvoor te formuleren.