Er is veel opiniërend geschreven over de ervaringen van zorgprofessionals met DiagnoseBehandelingCombinaties (DBC's), maar er is erg weinig grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar deze ervaringen. Dit rapport vult deze lacune. Het is een eerste beschrijving van een onderzoek onder meer dan 1.300 psychologen, psychotherapeuten en psychiaters naar hun ervaringen met DBC's. Het onderzoek is uitgevoerd in juli 2010. Er komen erg interessante resultaten uit het rapport. Hier geven we drie voorbeelden. Ten eerste zien we dat de deelnemende zorgprofessionals niet erg bereid zijn om met DBC's te werken (gemiddelde 4,3 op een schaal van 1 tot 10). Ten tweede zien we dat zorgprofessionals de doelen van DBC's zeer waarderen (gemiddelde 8,0), maar dat ze niet denken dat de DBC-regelgeving deze doelen daadwerkelijk behaalt (gemiddelde 3,3). Zorgprofessionals lijken in een spagaat te zitten bij de DBC-regelgeving: ze waarderen de doelen van het beleid, maar denken niet dat het beleid echt leidt tot deze doelen. Tot slot zien we dat veel zorgprofessionals verbeterpunten aangeven voor de DBC-regelgeving, zoals het beter toepasbaar maken voor complexe patiënten en het aanpakken van financieel perverse prikkels (zie hoofdstuk 9).