Additional Metadata
Keywords economic models, seasonality, time series
Persistent URL hdl.handle.net/1765/2115
Journal Maandschrift Economie: tijdschrift voor algemeen economische en sociaaleconomische vraagstukken
Citation
Franses, Ph.H.B.F, & Boswijk, H.P. (1993). Een nieuwe visie op het modelleren van economische seizoentijdreeksen. Maandschrift Economie: tijdschrift voor algemeen economische en sociaaleconomische vraagstukken, 233–237. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/2115