De auteurs zijn respectievelijk KNAW-onderzoeker verbonden aan het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam en promovendus bij de Department of Economics van de New York University (VS). Dit artikel is in belangrijke mate gebaseerd op het rapport van dezelfde auteurs Convergence of living standards: an international analysis, Econometrisch Instituut, nr. 9534/A, EUR, Rotterdam, 1995. Voor meer details, literatuurverzijzingen en formele econometrische toetsprocedures, verwijzen wij de lezer naar dit rapport. Met dank aan Mike Dell voor enkele behulpzame suggesties.

Additional Metadata
Keywords international economic relations
Persistent URL hdl.handle.net/1765/2117
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Franses, Ph.H.B.F, & Hobijn, B. (1996). Convergentie levensstandaard treedt niet op. Economisch-Statistische Berichten, 10–12. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/2117