Additional Metadata
Keywords advertising, marketing, media
Persistent URL hdl.handle.net/1765/2118
Journal Adformatie
Citation
Franses, Ph.H.B.F, van. Ditzhuizen, A, Jupijn, C, & Kippers, J. (1996). Gedrukte media hebben onder RTL4 nauwelijks geleden. Adformatie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/2118