Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat kunnen we van deze ervaring leren? Twee regelmatig terugkerende vragen in reactie op misstanden, rampen en langdurige overtredingen. Zo begon ook het artikel in dit vakblad over de Barneveldse insecticidenproducent Denka medio vorig jaar. Als de VROM-Inspectie in december 2005 constateert dat de veiligheidssituatie bij Denka ernstig tekortschiet, duurt het nog ruim drie jaar voordat de situatie bij het bedrijf in januari 2009 enigszins verbetert. Terugblikkend in HandHaving, blijkt Denka echter niet het enige voorbeeld te zijn waarin de overtredingen langdurig aanhouden. Tijd om de zaken waarover Handhaving publiceerde eens aan een nadere analyse te onder- werpen. Wat zijn de belangrijkste factoren die eraan hebben bijgedragen dat de overtredingen zo lang voortduurden?

hdl.handle.net/1765/21184
Handhaving
Criminology

van Wingerde, C.G, & Huisman, K. (2010). Toekijken of toezichthouden?. Handhaving, (1), 33–35. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21184