Onlangs beval de Verkenningscommissie Economische Wetenschappen aan om de scheiding tussen de studies economie en econometrie op te heffen, en een studierichting 'economisch onderzoek' in te voeren.

Additional Metadata
Keywords econometrics, economic research
Persistent URL hdl.handle.net/1765/2119
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Franses, Ph.H.B.F, & Vorst, A.C.F. (1996). Vijf jaar voor econometrie. Economisch-Statistische Berichten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/2119