In deze rapportage gaan de auteurs in op de belemmeringen en eventuele ruimte binnen de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het huisvesten van verschillende categorie├źn vreemdelingen zonder verblijfsdocumenten door woningbouwcorporaties en bestaande initiatieven op dit terrein. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuurstudie verricht en gesproken met 40 respondenten vanuit de lokale en nationale overheid, woningcorporaties en hulpverleningsorganisaties.

Additional Metadata
Keywords huisvesting, illegalen, onrechtmatig verblijvende vreemdelingen, woningcorporaties, zorgplicht
Publisher Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
Persistent URL hdl.handle.net/1765/21232
Citation
Staring, R.H.J.M, Beckers, J.J.H, & Roks, R.A. (2009). Mondiaal wonen. Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21232