Recent is het besluit gevallen over de verdieping van de Westerschelde. Een onderzoek van de auteurs laat zien dat niet alleen een positieve maatschappelijke kosten-batenanalyse maar ook een interactief proces gericht op overeenstemming tussen overheden en stakeholders, hebben bijgedragen aan een breed gedragen en integraal besluit over de toekomst van het Schelde-estuarium.

, , ,
hdl.handle.net/1765/21522
Economenblad : orgaan van de Stichting Landelijke Samenwerking Economisten
Department of Public Administration

van Buuren, A., & Gerrits, L. (2005). De derde verdieping van de Westerschelde. Economenblad : orgaan van de Stichting Landelijke Samenwerking Economisten, 1–6. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21522