Er wordt veel geschreven over de toepassing van sociale netwerkanalyse (SNA) in Criminologisch onderzoek. Hoewel het SNA perspectief de kijk op georganiseerde criminaliteit reeds heeft veranderd, lijkt SNA in empirisch onderzoek moeizamer tot stand te komen. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan ‘goede’ netwerkdata. In dit stuk wordt het SNA perspectief gebruikt om een overzicht te presenteren van de mogelijkheden en beperkingen van telefoontaps voor SNA. Hieruit volgt dat telefoontaps uit opsporingsonderzoek beschouwd kunnen worden als ego-gecentreerde netwerkdata. Vraag- en doelstelling van zowel opsporingsonderzoek als wetenschappelijk onderzoek zullen dan ook gericht moeten zijn op de persoonlijke netwerken van verdachten en niet zozeer op het complete netwerk.

, , ,
hdl.handle.net/1765/21899
Tijdschrift voor Veiligheid
Criminology

Verhoeven, W-J. (2009). Telefoontaps als netwerkdata?. Tijdschrift voor Veiligheid, 1–11. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21899