Het gevoerde economische beleid bij de bankhervormingen en de budgettaire politiek is niet tijdsconsistent door aanhoudende ongeloofwaardigheid van overheidsoptreden. Verwachtingen van marktpartijen bepalen daardoor het overheidsbeleid, in plaats van andersom. De geloofwaardigheid van het gevoerde beleid moet worden vergroot om een exit uit de crisis goed te organiseren.

Additional Metadata
Keywords Nederland, economische politiek, financieel beleid, financiele crisis, recessie
Persistent URL hdl.handle.net/1765/21922
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Jacobs, B. (2010). De exit uit de Grote Recessie. Economisch-Statistische Berichten, 95(4600), 774–777. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21922