Inleiding Citymarketing is volop in beweging. In het begin van de jaren tachtig was het aantal gemeenten met een citymarketingbeleid nog relatief klein; inmiddels doen veel meer gemeenten aan citymarketing1. Anno 2010 is citymarketing één van de gemeentelijke beleidsterreinen. Citymarketing komt terug in collegeakkoorden, er zijn wethouders met citymarketing in de portefeuille en er zijn ambtenaren belast met het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van citymarketing . Ook zien we op meerdere plaatsen externe – vaak deels door de gemeente gesubsidieerde - partijen die een belangrijke rol vervullen in de citymarketing. Soms hebben deze externe organisaties vooral uitvoeringstaken, maar er zijn ook externe organisaties die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en coördineren van het citymarketingbeleid. We kunnen ook spreken van een beroepsgroep van citymarketeers. Een goed voorbeeld hiervan is dat er veel professionals lid zijn van de Linked In groep voor citymarketing. Ook kunnen we zeggen dat de aard en omvang van citymarketingactiviteiten in de afgelopen decennia is veranderd. Zo was city branding nauwelijks aan de orde in de jaren tachtig en negentig. Vanaf de millenniumwisseling is de belangstelling voor het gebruik van branding toegenomen.

Additional Metadata
Publisher Erasmus University Rotterdam
Sponsor Netwerk Citymarketing Nederland Vereniging van Nederlandse Gemeenten VVV
Persistent URL hdl.handle.net/1765/21988
Citation
Braun, E, Eshuis, J, Klijn, E-H, & Blijs, P. (2010). Nationale Citymarketing Monitor 2010. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/21988