Naast het traditionele verticale toezicht van de overheid op het bedrijfsleven hebben zich de afgelopen jaren steeds meer vormen van horizontaal toezicht ontwikkeld. Deze kenmerken zich door onderlinge samenwerking en vertrouwen tussen publieke en private partijen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer compliance assistance, certificering en systeemtoezicht. De overheid (publieke toezichthouder) treedt in al die varianten terug en maakt plaats voor private toezichthouders die namens producenten, consumenten of andere belangengroepen optreden. Deze ontwikkelingen vormden de aanleiding voor het organiseren van een symposium over toezicht door private partijen op 26 maart 2009. Wetenschappers en practitioners stonden stil bij een tweetal vragen. In de eerste plaats de vraag op welke wijze deze nieuwe vormen van toezicht in de praktijk worden uitgeoefend en, ten tweede, in hoeverre kan het toezicht aan private partijen worden toevertrouwd? Zeker nu het maatschappelijk vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van ondernemingen door de kredietcrisis ernstig is geschaad. Deze bundel bevat het verslag van het symposium in de vorm van de bijdragen van de sprekers en een algemene inleiding. Het toezicht in twee sectoren is onder de loep genomen: toezicht op financiële markten en op de naleving van milieuvoorschriften.

,
Erasmus Instituut Toezicht & Compliance (EITC)
hdl.handle.net/1765/22082
Erasmus Instituut Toezicht & Compliance (EITC)

Mein, A.G, van Wingerde, C.G, Ottow, A.T, van der Lecq, S.G, de Ridder, K, Pollmann, R, … Blenkers, J. (2009). Toezicht door private partijen: panacee voor alle kwalen?. Erasmus Instituut Toezicht & Compliance (EITC). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22082