Aan zelfsturende teams worden goede economische en sociale prestaties toegeschreven. Daarom is het vaststellen van trends in de prevalentie van deze organisatievorm van belang. De ontwikkelingen werden vastgesteld op basis van zes surveys, waarmee gepoogd is een beeld te schetsen van de prevalentie van teams in Nederland en Vlaanderen. Als gevolg van verschillen in onderzoeksdesigns kon noch in Nederland, noch in Vlaanderen een duidelijk stijgende of dalende trend in het werken met zelfsturende teams vastgesteld worden. Niettemin kunnen we voorzichtig concluderen dat er sprake is van een grote minderheid van Nederlandse en Vlaamse organisaties. Een empirisch goed onderbouwd antwoord hangt dus af van de beschikbaarheid van kwalitatief goede en longitudinale data, en daarmee ook van de mate waarin eerdere aanbevelingen om de aanwezigheid van zelfsturende teams te meten in de onderzoekspraktijk zijn opgevolgd.

, ,
hdl.handle.net/1765/22095
ERIM Article Series (EAS)
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Erasmus Research Institute of Management

Benders, J., Huys, R., Nijholt, J., & van Hootegem, G. (2010). Trends in de prevalentie van zelfsturende teams in Nederland en Vlaanderen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26(4), 454–463. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22095