Schrijver vraagt zich aan de hand van drie professionele rollen waarin hij zelf in de Nederlandse Antillen werkzaam is geweest wat het bestuursrecht de burger aan rechtsbescherming te bieden heeft. De drie rollen zijn die van docent, bestuursrechter en wetenschapper in het bestuursrecht. Aan docenten bestuursrecht de taak om het bestuursrecht van zijn wat negatieve imago te bevrijden. De bestuursrechter zou veel meer een eigen pad moeten kiezen, los van Nederland, om voor de burgers in de Antillen en Aruba goede rechtsbescherming voor de overheid te bieden. De wetenschapper kan aanbevelingen tot aanpassing van de wetgeving, waardoor deze meer op de Antilliaanse en Arubaanse verhoudingen is toegesneden.