Jaarlijks verlaten ruim 50.000 jongeren hun opleiding zonder startkwalificatie. Ongeveer een kwart van deze zogenoemde voortijdige schoolverlaters begint weer aan een nieuwe opleiding. Een ander deel van deze jongeren vindt een baan en haalt via hun werk alsnog een diploma. Er is echter ook een aanzienlijke groep voortijdige schoolverlaters die nooit een startkwalificatie haalt. De gevolgen hiervan zijn groot, zowel voor deze jongeren zelf als voor de samenleving. Voortijdige schoolverlaters hebben namelijk een zwakke positie op de arbeidsmarkt, waardoor zij een grotere kans hebben werkloos te raken, in de criminaliteit te belanden en sociaal uitgesloten te worden (Herweijer, 2008; Vos, 2009; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2009). Het voorkomen en bestrijden van voortijdige schooluitval staat dan ook hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Op nationaal en lokaal niveau wordt intensief beleid ontwikkeld dat gericht is op de aanpak van dit maatschappelijke vraagstuk. In veel gemeenten en regio’s wordt daarbij gekozen voor het opzetten van een zogenaamd Jongerenloket (Korteland, Bekkers & Simons, 2006)

Additional Metadata
Keywords bestuurskunde, onderwijs, publieke sector, schoolverlaters, veiligheid
Promotor V.J.J.M. Bekkers (Victor)
Publisher Erasmus University Rotterdam
ISBN 978-90-90-25831-7
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22279
Citation
Korteland, E.H. (2011, January 28). Diffusie en adoptie van interorganisationele innovaties in de publieke sector: een onderzoek binnen de beleidssectoren onderwijs en veiligheid. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22279