Een veel voorkomende wijze van samenwerking tussen ondernemingen is het uitvoeren van activiteiten in de vorm van een joint venture. Een joint venture is bijna altijd een afzonderlijke juridische entiteit. De partners in de joint venture voeren gezamenlijk de zeggenschap uit. In internationaal verband is een joint venture met een lokale partner soms de enige mogelijkheid om in het land voet aan de grond te krijgen. Een joint venture is geen nieuw verschijnsel, maar niettemin was er voldoende reden voor de redactie van het MAB om hieraan een themanummer te wijden. Juist omdat joint ventures inmiddels zo belangrijk zijn geworden, is het zinvol om actuele bedrijfseconomische en accountancy-aspecten met betrekking joint ventures in kaart te brengen. Dat gebeurt in vier artikelen, vanuit vier verschillende invalshoeken: strategie en economie, management control, externe verslaggeving, en accountantscontrole.