In de internationale migratieliteratuur bestaat in toenemende mate aandacht voor de contacten die migranten onderhouden met hun herkomstland. Verschillende onderzoekers hebben aangetoond dat migranten economische, sociale, politieke en/of culturele banden onderhouden met het herkomstland (Basch e.a. 1994; Portes 2000; Levitt and Waters 2002; Engbersen e.a. 2003; Levitt 2007). Dergelijke grensoverschrijdende activiteiten zijn niet nieuw; migranten houden van oudsher op allerlei manieren binding met het land van herkomst (Thomas en Znaniecki 1918). Nieuw is wel de omvang en de diversiteit van deze ‘transnationale’ banden (Engbersen e.a. 2003; Rusinovic 2006).

Additional Metadata
Keywords Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22355
Journal Beleid & maatschappij
Citation
van Bochove, M.E, & Rusinovic, K.M. (2007). Transnationalisme en Burgerschap. Beleid & maatschappij, 34(3), 188–192. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22355