Vraagstukken over migratie en integratie vormen belangrijke thema’s van onderzoek en beleid. Elk jaar verschijnt een veelheid van studies over eerste, tweede en ook derde generatie migranten. Toch zijn er ook fenomenen die relatief weinig zijn onderzocht, zoals de positie van kennismigranten, ook wel expats genoemd. Nationale staten en steden willen deze personen heel graag binnen hun land- en stadsgrenzen hebben ter versterking van nationale en lokale economieën. Deze groep heeft niet te maken met een restrictief migratiebeleid, maar juist met een zeer uitnodigend beleid. Steden en staten doen hun best om zodanige condities te scheppen dat deze kennismigranten er graag willen werken en wonen. De Duitse socioloog Thomas Faist spreekt als het om deze groep gaat van een ommezwaai van een ‘red card’ naar een ‘red carpet’ beleid.

Additional Metadata
Keywords Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
Publisher Nicis Institute
ISBN 978-90-77389-87-4
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22366
Citation
van Bochove, M.E, Rusinovic, K.M, & Engbersen, G.B.M. (2010). Over de rode loper. Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag.. Nicis Institute. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22366