In 1992 verscheen het jaarboek ‘De staat van de burger’ van het tijdschrift Beleid & Maatschappij. In de introductie van die bundel wordt melding gemaakt van de herontdekking van de burger. Die herontdekking van de burger was niet altijd positief. Burgers zouden passief, calculerend en onverantwoordelijk gedrag vertonen en vooral een gebrek aan betrokkenheid bij de publieke zaak. Wie dit jaarboek nu doorleest is verrast door de actualiteit ervan voor het huidige oplaaiende debat over burgerschap. Daarin keren dezelfde negatieve kwalificaties terug over de staat van de moderne burger. Maar er zijn ook verschillen. Burgerschap werd destijds vooral verbonden met de nationale staat, het migratie- en integratievraagstuk werd amper behandeld.

, , ,
Nicis Institute
hdl.handle.net/1765/22367
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van Bochove, M., Rusinovic, K., & Engbersen, G. (2009). De stad en staat van de burger: het stadsburgerschap van de allochtone middenklasse. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22367