In 1992 verscheen het jaarboek ‘De staat van de burger’ van het tijdschrift Beleid & Maatschappij. In de introductie van die bundel wordt melding gemaakt van de herontdekking van de burger. Die herontdekking van de burger was niet altijd positief. Burgers zouden passief, calculerend en onverantwoordelijk gedrag vertonen en vooral een gebrek aan betrokkenheid bij de publieke zaak. Wie dit jaarboek nu doorleest is verrast door de actualiteit ervan voor het huidige oplaaiende debat over burgerschap. Daarin keren dezelfde negatieve kwalificaties terug over de staat van de moderne burger. Maar er zijn ook verschillen. Burgerschap werd destijds vooral verbonden met de nationale staat, het migratie- en integratievraagstuk werd amper behandeld.

Additional Metadata
Keywords Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociologie, Sociology
Publisher Nicis Institute
ISBN 978-90-77389-74-4
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22367
Citation
van Bochove, M.E, Rusinovic, K.M, & Engbersen, G.B.M. (2009). De stad en staat van de burger: het stadsburgerschap van de allochtone middenklasse. Nicis Institute. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22367