Annotatie voor: Huurder vs. Stichting Ymere: HR 18 juni 2010, 08/04766, LJN: BM0893 (mrs. Beukenhorst, Van Buchem-Spapens, Van Oven, Bakels en Streefkerk) Setel NV vs. AVR Holding NV: HR 18 juni 2010, 08/04918, LJN: BL9662 (mrs. Beukenhorst, De Savornin Lohman, Numann, Van Oven en Van Schendel)

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22378
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
van Boom, W.H. (2011). Twee arresten over ‘winstafroming’ ex artikel 6:104 BW. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 118–125. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22378