De nieuwste film over Sherlock Holmes bevat een opmerkelijk actuele stellingname: “It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts.” De relevantie van de meesterdetective voor de economische professie blijkt nu de ene na de andere verklaring voor het meest ingrijpende reële economische fenomeen van de jaren nul, de krimp van de wereldhandel rond het begin van 2009, sneuvelt bij empirisch onderzoek. Het leek een jaar geleden nog zo logisch. Begin 2009 werden drie verklaringen gelanceerd voor de scherpe contractie van de wereldhandel. Ten eerste beperkte de financiële crisis de handelsfinanciering. Ten tweede stortten de internationale waardeketens in die eerder de basis hadden gevormd voor de versnelling van het proces van globalisering. Gefragmenteerde productieprocessen lieten de handel veel sterker schommelen dan de productie. Ten derde was er het toenemend protectionisme. ...