Economen gaan door voor nogal kleurloze mensen. Het zijn saaie types met streepjespakken en donkerblauwe stropdassen die meer geïnteresseerd zijn in formules die maximeren onder randvoorwaarden dan in de mensen van vlees en bloed. En met een voorliefde voor cijfers, bergen cijfers. Sinds de crisis is er een nieuw archetype opgestaan: de dr Doom die prognoses doet van toekomstig verderf en ellende waar de klassieke economen Malthus en Marx optimisten bij lijken: massawerkloosheid, ineenstortende muntunies en de ondergang van het kapitalisme werden de afgelopen tijd met zekere gretigheid voorspeld. Economen zijn niet alleen droogstoppels maar bovendien zwartkijkers. De economie heeft er deels haar bijnaam als somberste wetenschap aan te danken. ...