Kent u het al, het nieuwe modewoord van de internationale hulpsector? Sinds de hulpverlening een halve eeuw geleden op gang kwam, met doelen als modernisering en groei, hebben we steekwoorden zien komen en gaan. Denk maar aan de ideeën over verdeling en basisbehoeften uit de jaren 70, gelijkheid en emancipatie in de jaren 80, armoedebestrijding en sociaal kapitaal, aangevuld met de bijna onvertaalbare Engelse woorden als gender mainstreaming en ownership En dan zijn er nog participatie, goed bestuur, en harmonisatie van de hulp. Elke nieuwe term lijkt te suggereren dat ook het inzicht in de werking van de hulp weer groter is. Zo worden maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding gepresenteerd als superieur aan de traditionele dienstverlening, en zo zal de effectiviteit van de hulp zeker gaan toenemen als regeringen leiderschap tonen en verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van hun eigen land (ownership). Er heerst een sterk geloof dat met nieuw jargon de resultaten van de hulp zullen verbeteren. ...