Aan de hand van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) en de Wet tijdelijk huisverbod wordt nagegaan of en welke rol het voorzorgbeginsel speelt in het domein van de openbare orde en veiligheid. Onderzocht wordt wat de bestuursrechter bij de toetsing van bestuurtsbesluiten op grond van deze wetten hier heeft toe te voegen en er wordt een korte vergelijking gemaakt met het strafrecht. Ook wordt de vraag gesteld welke noodzaak er uit maatschappelijk oogpunt bestaat tot toepassing van het voorzorgbeginsel in het recht. Ten slotte worden vier suggesties voor verbetering van het risicobeleid geschat op hun waarde voor het preventieve openbare orde- en veiligheidsbeleid.

Additional Metadata
Keywords Voorzorgbeginsel
Publisher Boom Uitgevers, Den Haag
ISBN 978-90-8974-282-7
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22412
Note Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid, volume 25
Citation
Rogier, L.J.J. (2010). Preventieve bestuurlijke rechtshandhaving; voorzorg of risicobeheersing?. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22412