De modernisering van het Nederlandse vennootschapsrecht houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Het juridische systeem van een land is een concurrentiefactor geworden en door een aantrekkelijker vennootschapsrecht raakt Nederland niet achterop in de internationale jurisdictionele competitie. Met de flexibilisering van het BV-recht en het aanpassen van het personenvennootschapsrecht denkt de regering voldoende tegemoet te komen aan de behoeften van ondernemingen. Uit de praktijk en de rechtswetenschap zijn tijdens het herzieningstraject stemmen opgekomen over een nieuwe rechtsvorm: de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In haar proefschrift bespreekt Iris Wuisman de wenselijkheid van deze rechtsvorm en de inpassing daarvan in het Nederlandse vennootschapsrecht.

, ,
M.J. Kroeze (Maarten) , J.B. Wezeman
Erasmus University Rotterdam , Kluwer
hdl.handle.net/1765/22508
Erasmus School of Law

Wuisman, I.S. (2011, February 17). Een Nederlandse Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: Wenselijk?. Kluwer. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22508