Succesvolle allochtone vrouwen Over Rotterdam wordt vaak gezegd dat de stad de verkeerde lijstjes aanvoert. Op het gebied van armoede, schooluitval en criminaliteit kent Rotterdam grote problemen. Een eenzijdige focus op sociale achtstanden kan er echter toe leiden dat processen van sociale stijging en verbetering aan het oog worden onttrokken. Een van die processen is de opkomst van een allochtone middenklasse. Tussen 1991 en 2002 is in Nederland het aandeel minderheden in de middenklasse verdubbeld en deze opbloei heeft zich daarna doorgezet. Dat is ook in Rotterdam gebeurd. Steeds meer jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond stromen door naar het hoger en universitair onderwijs. Ook op de arbeidsmarkt zijn steeds vaker allochtonen in hogere functies te vinden. Een aanzienlijk deel van de allochtone middenklasse bestaat uit vrouwen. Vaak bekijken beleidsmakers, sociologen en publicisten deze vrouwen van een afstandje en proberen vervolgens hun succes te verklaren. Het beeld dat van hen bestaat is dat zij zich op weg naar succes aan twee dominante stempels hebben moeten ontworstelen: het allochtoon-zijn en het vrouw-zijn. De vrouwen die dit is gelukt worden gezien als pioniers; als voorbeelden voor allochtone meisjes die minder succesvol zijn in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. In dit onderzoek bekijken we succesvolle allochtone vrouwen niet van een afstandje, maar van dichterbij. We zullen geen ingewikkelde statistische analyses uitvoeren om de invloed te meten van opleiding, religie en de buurt waar de vrouwen zijn opgegroeid. Centraal in dit onderzoek staat hoe vijftien succesvolle allochtone vrouwen hun eigen succes verklaren en hoe het succes van anderen volgens hen gestimuleerd kan worden.

, , ,
Sociaal Platform Rotterdam
hdl.handle.net/1765/22537
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van Bochove, M.E. (2008). Een rolmodel, ik? Vijftien Rotterdamse vrouwen over succes, inspiratie en mentoring. Sociaal Platform Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22537