Het nationaal verbeterprogramma Zorg voor Beter beoogt een duurzame kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg die verspreid kan worden binnen en buiten de deelnemende instellingen. Het evaluatieonderzoek richt zich op de vraag welke condities op programma- en organisatieniveau aanwezig moeten zijn om op de korte termijn tot effectieve kwaliteitsverbetering te komen en om deze resultaten en nieuwe werkwijzen ook vast te houden en te verspreiden. De korte termijn resultaten van de verbetertrajecten blijken veelal positief te zijn. De projectspecifieke doelstellingen worden echter niet altijd door de beoogde 70% van de teams behaald en er is grote variatie tussen teams en trajecten. De mate van evidentie van effectiviteit van interventies kan bijdragen aan het meetbaar maken van resultaten en het formuleren van haalbare en uitdagende doelstellingen, maar blijkt niet doorslaggevend te zijn voor de effectiviteit van een verbetertraject. Observaties binnen de trajecten Decubitus en Eten en Drinken laten zien dat de organisatorische context waarbinnen een verbeterteam tot kwaliteitsverbetering moet komen essentieel is. Om te leren wat duurzaam verbeteren betekent, zijn beschrijvingen van wat er op de werkvloer plaatsvindt noodzakelijk.

evaluatie, kwaliteit, langdurige zorg, patiëntveiligheid, verbeterprogramma
hdl.handle.net/1765/22592
Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Strating, M.M.H, Stoopendaal, A.M.V, Zuiderent-Jerak, T, Nieboer, A.P, & Bal, R.A. (2009). Op weg naar duurzaam verbeteren in de langdurige zorg?. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 87(8), 374–384. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22592