1 Inleiding 1.1 Horizontaal bestuur en verticale instituties In de bestuurskundige literatuur én de beleidspraktijk zijn termen als ‘beleidsnetwerken’ en ‘governance’ in zwang (Pierre 2000; Kickert et al. 1997; Van Kersbergen en Van Waarden 2004). Zij weerspiegelen het inzicht dat overheidsbeleid tot stand komt en wordt uitgevoerd in een horizontale omgeving: een complex krachtenveld tussen wederzijds afhankelijke, maar relatief autonome publieke, private en maatschappelijke partijen. De horizontalisering van het bestuur is het resultaat van strategieën waarmee overheden zich aan hun complexe en onzekere omgeving proberen aan te passen. Deze pogingen worden in sterke mate gedreven door effectiviteitsverwegingen. Door interacties aan te gaan met partijen in haar omgeving probeert de overheid de effectiviteit van haar beleid en sturingsactiviteiten te verhogen ...

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22607
Journal Beleid & maatschappij
Note Accepted Manuscript
Citation
Koppenjan, J.F.M, Kars, M, & van der Voort, H. (2007). Verticale politiek in horizontale netwerken. Beleid & maatschappij, 1–21. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22607