Additional Metadata
Keywords Sociaal-culturele wetenschappen, Social change and development, Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociale veranderingen
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22662
Journal Sociale Wetenschappen
Note Accepted Manuscript
Citation
Mascini, P. (1997). Riskante informatie: Sociale grenzen aan risicobeheersing. Sociale Wetenschappen, 40(3), 22–35. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22662