Onderzoeksopdracht en onderzoekvragen: Doel van het onderzoek was het tot stand brengen van een rapport, op basis waarvan de verantwoordelijk bestuurder verantwoording kan afleggen aan het Algemeen Bestuur van Haaglanden en lessen getrokken kunnen worden voor de aanpak van toekomstige grote infrastructuurprojecten. De volgende vragen stonden in het onderzoek centraal: - Wat was de feitelijke gang van zaken rond de gebeurtenissen en incidenten die zich bij de bouw en indienstneming van RandstadRail voordeden? - Welke rol speelde de organisatie en aansturing van het project op strategisch en bestuurlijke niveau daarbij in de periode vanaf 2001? - In hoeverre voldeden deze aan de eisen die daar, gegeven (toentertijd) geldende normen betreffende adequaat bestuur en management, aan gesteld dienen te worden? - Welke lessen kunnen hieruit geleerd worden ten aanzien van de organisatie en aansturing van toekomstige infrastructurele projecten? Onderzoeksaanpak: De werkwijze is als volgt geweest. Uitgaande van de incidenten is nagegaan welke gebeurtenissen en beslissingen daaraan ten grondslag lagen en welke actoren daarbij betrokken waren. Vervolgens is nagegaan voor welke dilemma’s de actoren zich op het moment van handelen gesteld zagen en in hoeverre zij, gegeven (professionele) normen die in de situatie waarin zij verkeerden golden, adequaat gehandeld hebben.

Additional Metadata
Publisher Delft University of Technology
ISBN 978-90-5638-192-9
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22708
Citation
Koppenjan, J.F.M, ten Heuvelhof, E.F, Broekhans, B, Leijten, M, Veeneman, W.W, & van der Voort, H. (2008). Het RandstadRail-project: Lightrail, Zware opgave. Onafhankelijk onderzoek Randstadrail Haagse deel. Delft University of Technology. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22708