In dit overzichtsartikel komen enkele recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering aan de orde. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan de toepassing van de EG-Richtlijn Rechtsbijstandverzekering (hierna ook: Richtlijn) met betrekking tot de zogenoemde vrije advocaatkeuze en de bundeling van acties. Ook wordt stilgestaan bij de Kwaliteitscode Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars.

hdl.handle.net/1765/22710
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
Private Law

van Boom, W. (2011). Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering. Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken, (1), 8–15. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22710