De ontploffing van de vuurwerkfabriek S.E. Fireworks in Enschede en de brand in café Het Hemeltje in Volendam hebben de roep om strengere handhaving van milieu- en veiligheidswetgeving doen weerklinken. Meer onafhankelijkheid zou daarbij zijn geboden, omdat nauwe banden tussen gemeentelijke ambtenaren en plaatselijke ondernemers het gedogen van illegale praktijken in de hand zou hebben gewerkt. De kans hierop zou worden verkleind door verantwoordelijkheden over te hevelen naar regionale en provinciale handhavende instanties. Nog veel sterker klinkt de roep om strenger toezicht. De reden hiervan is dat het gedogen van opslagcontainers en illegale vuurwerkhandel, respectievelijk van niet geautoriseerde verbouwingen, het ontbreken van een gebruiksvergunning en van onveilige kerstversiering, als hoofdoorzaken van genoemde rampen zijn bestempeld. Om ervoor te zorgen dat controlerende over-heidsinstanties regelnaleving meer afdwingen is volgens de commissie Oosting een ‘culturele revolutie’ vereist. Het nut van een meer onafhankelijk en strenger toezicht wordt min of meer als vanzelfsprekend beschouwd en het lijkt haast taboe om dit ter discussie te stellen. Openlijke twijfel wordt gezien als een verzet tegen pogingen om nieuwe rampen te voorkomen en daarmee als gebrek aan betrokkenheid bij de slachtoffers. Toch is kritische reflectie van belang, omdat noch het vergroten van de onafhankelijkheid, noch het aanscherpen van de handhaving van milieu- en veiligheidswetgeving garandeert dat de kans op vergelijkbare rampen in de toekomst verkleint.

Additional Metadata
Keywords Sociaal-culturele wetenschappen, Social change and development, Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociale veranderingen
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22742
Journal Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Note Accepted Manuscript
Citation
Mascini, P. (2001). Culturele revolutie. Het Kind en het badwater: leidt strengere handhaving van regels tot minder ongelukken?. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 1–12. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22742