Ongelukken in chemische fabrieken, kerncentrales, mijnbouwinstallaties, olieplatforms, veerboten, vliegtuigen en vele andere technologische systemen, bijna dagelijks gebeurt het, ergens ter wereld. En niet zelden ook in Nederland. Overtreding van veiligheidsvoorschriften blijkt vaak de directe aanleiding van dergelijke rampen. Zo ook bij het ongeval in een Japanse kerncentrale eind 1999. Betrokken werknemers hadden met een emmer veel te veel uranium in een benzinetank gegoten. Dit ongeluk zou niet zijn gebeurd als ze het wettelijke voorschrift hadden nageleefd om uranium via leidingen te verpompen. Deze en andere berichten maken duidelijk dat afwijken van veiligheidsvoorschriften de kans op ongelukken aanzienlijk vergroot. Wetenschappelijk onderzoek naar de toedracht van ongelukken onderstreept die visie (Gun, 1993). Dit roept een aantal vragen op: welke medewerkers wijken in de praktijk af van veiligheidsvoorschriften? Waarom doen zij dat? Hoe is dit te voorkomen? Het antwoord op deze drie vragen is gezocht door na te gaan hoe uitvoerend personeel en middenkader van een cokesfabriek en een chemische fabriek in de dagelijkse praktijk omgaan met veiligheidsvoorschriften. Dit zijn de personeelscategorieën die zijn gehouden aan de voorschriften en die er op moeten toezien dat ze worden nageleefd. De gegevens zijn verzameld door middel van observaties en interviews (Mascini, 1999).

Additional Metadata
Keywords Sociaal-culturele wetenschappen, Social change and development, Sociale verandering, sociale processen en sociale conflicten, Sociale veranderingen
Persistent URL hdl.handle.net/1765/22747
Journal Arbeidsomstandigheden
Note Accepted Manuscript; Arbeidsomstandigheden is now called 'Arbo'
Citation
Mascini, P. (2000). Middenkader bepaalt succes naleven veiligheidsvoorschriften: Goed voorbeeld doet goed volgen. Arbeidsomstandigheden, 1–3. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22747