Oratie, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van de leerstoel ‘Governance, Institutions and Internationalisation’ op 24 maart 2011. 'Governance is geen doel op zichzelf, maar een middel om te bouwen aan een goede samenleving, om bij te dragen aan het bonum commune, om te werken aan een wereld waarin ieder mens telt, waarin het besef van duurzaamheid voluit aanwezig is en waarin nadrukkelijk verder wordt gekeken dan naar de belangen van hier en nu. Dit betoogt prof.dr. Jan Peter Balkenende in zijn oratie 'Over governance en maatschappelijke verantwoordelijkheid: hoe verder?' Prof.dr. Balkenende pleit voor het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, die primair vanuit een organisatie zelf behoort te komen: intrinsiek, en niet louter omdat bijvoorbeeld de zorg over de reputatie dat zou verlangen. Hij gaat in zijn oratie in op verschillende aspecten van governance. Waarom is governance een centraal en actueel thema geworden? In dat verband bespreekt hij onder meer het debat over ordeningsparadigma’s. Vervolgens gaat de nieuwe hoogleraar in op de praktische betekenis van governance aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. Tot slot behandelt Balkenende governance als object van theoretische reflectie. Daarin komen de normatieve aspecten aan de orde, en de maatschappelijke omgeving en het verband met de grote vragen van deze tijd. Van 1993 tot 2002 was Jan Peter Balkenende als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn oratie Over verantwoordelijkheid en economie: wat nu? sprak hij uit op 2 september 1993. Hij studeerde Nederlands Recht en Economische en Sociale Geschiedenis. Balkenende ontving eredoctoraten van universiteiten in Boedapest, Tokio en Seoul.

, , ,
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
hdl.handle.net/1765/22800
Erasmus School of Economics

Balkenende, J. P. (2011, March 24). Over governance en maatschappelijke verantwoordelijkheid: hoe verder?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22800