Het boommodel is een methodiek gericht op het verbeteren van de psychosociale situatie van vluchtelingen. Het gaat uit van het concept ‘empowerment’, reflectie op eigen kunnen van de vluchteling en het verbeteren van praktische vaardigheden. In deze methodiek is de hulpverlener een coach, die op basis van wederkerigheid en onderling vertrouwen de cliënt bijstaat in een gemeenschappelijk, cyclisch leerproces. De coach reflecteert eveneens op de eigen vanzelfsprekende denkbeelden en handelen. Cliënten leren een netwerk opbouwen en er gebruik van maken. Daarbij zetten coaches ook hun eigen netwerk in. In dit artikel beschrijven de auteurs de achtergrond en leidende principes van ‘empowerment’, de ontwikkeling van het boommodel, en ervaringen bij de toepassing ervan. De methodiek wordt geïllustreerd met de casus van Mariam, een laagopgeleide Somalische vrouw, moeder van zes kinderen, en met veel gezondheidsklachten. Het artikel sluit af met een reflectie op de methodiek.