De diagnostiek van gedragsstoornissen en psychiatrische aandoeningen bij verstandelijk gehandicapten is buitengewoon complex vanwege het ontbreken van bruikbare diagnostische instrumenten en het geregeld vóórkomen van psychiatrische symptomen bij een specifieke genetische etiologie. In deze bijdrage wordt een diagnostische algoritme voorgesteld.