In toenemende mate dragen evolutiebiologen en neurowetenschappers het idee uit dat onze praktijk van verantwoordelijkheid in het licht van de evolutietheorie niet te handhaven is. Hun argumentatie berust op de veronderstelling dat die praktijk alleen gerechtvaardigd is als mensen het vermogen hebben om zich aan de natuurwetten te onttrekken. In dit hoofdstuk betoog ik dat onze praktijk van verantwoordelijkheid slechts het vermogen om op basis van redenen te handelen veronderstelt en dat dit vermogen zich in de biologische strijd om het bestaan ontwikkeld kan hebben.

, , , ,
Uitgeverij Lemniscaat
hdl.handle.net/1765/22895
Erasmus School of Philosophy