Norovirussen zijn een van de belangrijkste veroorzakers van uitbraken en sporadische gevallen van gastro-enteritis in Nederland, maar ook wereldwijd. De symptomen bestaan meestal uit projectiel braken en/of waterdunne diarree, waarvan men na enkele dagen hersteld is. Een norovirusinfectie kan echter een ernstiger verloop hebben in kwetsbare personen, zoals ouderen en immuun-gecompromitteerden. Persoon-op-persoon transmissie komt het meeste voor. Toch wordt norovirus vaker via voedsel overgedragen dan enkele jaren geleden werd gedacht. Na introductie van het virus via besmet voedsel, kan persoon-op-persoon transmissie zorgen voor verdere verspreiding. Een voedselgerelateerde uitbraak kan daarnaast niet alleen een lokaal, maar ook een internationaal probleem zijn. De toenemende globalisering van de voedselmarkt heeft tot gevolg dat een voedselpartij in verschillende landen aangeboden wordt voor consumptie. Daardoor zal het steeds vaker voorkomen dat norovirus uitbraken geografisch verspreid, oftewel diffuus, plaatsvinden na de consumptie van besmet voedsel. Men moet dan vooral denken aan voedselproducten die vroeg in de voedselketen besmet worden door contact met fecaal vervuild water en vervolgens geconsumeerd worden zonder verdere 'virusdodende' bewerkingen, zoals koken. Norovirus besmette oesters en frambozen zijn daarvan voorbeelden. Tot op de dag van vandaag is het erg lastig om virussen in of op voedsel aan te tonen. Vaststellen dat meerdere norovirusuitbraken een gemeenschappelijke voedselbron hebben is om deze reden moeilijk. In dit proefschrift worden nieuwe methoden beschreven, die kunnen helpen bij het herkennen van (internationale) diffuse voedselgerelateerde norovirusuitbraken. Er is gekozen voor een aanpak waarbij zowel epidemiologische als virologische gegevens worden gebruikt.

, , , ,
Dutch Food and Consumer Product Safety Authority,EU,SG Sanco,RIVM,Erasmus University Rotterdam
M.P.G. Koopmans D.V.M. (Marion)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/22922
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Verhoef-Pastoor, L. (2011, April 7). Identifying International Foodborne Norovirus Outbreak Events: A Combined Epidemiological and Molecular Approach. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/22922