Inleiding In deze bijdrage belicht ik enkele bestuurlijke bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid vanuit het perspectief van de voorzorgcultuur, zoals door Pieterman beschreven (Pieterman, 2008). Deze bevoegdheden, waaronder bestuurlijke ophouding, preventief fouilleren, cameratoezicht en gebieds-, samenscholings- en huisverboden, beantwoorden aan een sterke roep om orde en veiligheid in het publieke domein. Ze passen in zekere zin in het voorzorgdenken. Toepassing van deze bevoegdheden is effectief in relatie tot onzekere bedreigingen van de openbare orde en veiligheid. We betalen er wel een hoge prijs voor.

, ,
Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/23147
Erasmus Instituut Toezicht & Compliance (EITC)

Mein, A.G. (2010). Voorzorg en bestuurlijke handhaving. Boom Uitgevers, Den Haag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23147