Het voorstel om de AWBZ te laten uitvoeren door concurrerende zorgverzekeraars is niet verstandig. Zorgverzekeraars hebben geen financieel belang bij investeringen in goede AWBZ-zorg omdat AWBZ-zorggebruikers voorspelbaar verliesgevend zijn. Bovendien ontbreekt vooralsnog elk perspectief op adequate stimuli tot doelmatige zorginkoop.