Een groot deel van de zorg aan hulpbehoevende personen in Nederland wordt verleend door personen uit de sociale omgeving van hulpbehoevenden. Deze mantelzorg wordt niet verleend vanuit een beroep en is dan ook veelal onbetaald. Familie en vrienden vinden het meestal vanzelfsprekend om te zorgen voor hun naaste. Bovendien geeft zorgen hen vaak voldoening. Echter, het verlenen van mantelzorg kan ook belastend zijn en zelfs tot gezondheidsschade leiden. Vaak verrichten mantelzorgers verschillende, soms vrij moeilijke, zorgtaken gedurende meerdere uren per week voor een lange periode.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12508-010-0073-y, hdl.handle.net/1765/23197
Journal Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Citation
Hoefman, R.J, van Exel, N.J.A, & Brouwer, W.B.F. (2010). Het meten en waarderen van mantelzorg met de CarerQol. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 88(4), 172–176. doi:10.1007/s12508-010-0073-y