Doel Om in bijlage 1B van het geneesmiddelenvergoedingssysteem te worden opgenomen, moeten nieuwe geneesmiddelen, naast therapeutische meerwaarde en acceptabele budgetimpact, ook kosteneffectief zijn. Om dit te onderbouwen, moeten sinds 1 januari 2005 verplicht economische evaluaties worden uitgevoerd die aan farmaco-economische richtlijnen voldoen. Onze studie evalueerde: (a) in hoeverre de ingediende farmaco-economische evaluaties voldoen aan de geldende richtlijnen; (b) welke richtlijnen doorslaggevend zijn bij de beoordeling van de onderbouwing van kosteneffectiviteit; en (c) welke rol farmaco-economie speelt bij de adviezen en uiteindelijke besluitvorming over de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen. Opzet & Methode Retrospectief, beschrijvend onderzoek. Wij bestudeerden alle 1B-vergoedingsaanvragen die van 1 januari 2005-30 september 2008 door het College voor Zorgverzekeringen en de Commissie Farmaceutische Hulp werden beoordeeld en waarover zij een opnameadvies uitbrachten (n = 21). Gegevens over de richtlijnopvolging, onderbouwing van kosteneffectiviteit, en advisering en besluitvorming over opname werden door 2 onafhankelijke beoordelaars uit openbare bronnen gehaald. Kwantitatief en kwalitatief beschrijvende analyses werden uitgevoerd. Resultaten Sinds de verplichtstelling voldeden de farmaco-economische evaluaties in toenemende mate aan richtlijnen. Dit gold vooral wat betreft het gekozen perspectief, de vergelijkende behandeling en de uitgevoerde incrementele en totale analyses van kosten en effecten. De kosteneffectiviteit van de geneesmiddelen was echter vaak nog onvoldoende onderbouwd door onjuiste indicatiestelling, analysetechniek of analyseperiode. Ook waren de kosten en effecten niet altijd correct geanalyseerd en was het gebruikte analysemodel vaak te weinig inzichtelijk gepresenteerd. Mede op basis van de beoordeling van de farmaco-economie werden 12 nieuwe middelen opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem en 9 niet. Conclusie Kosteneffectiviteit en meer gedegen evaluatie hiervan lijken een steeds belangrijkere rol te spelen bij geneesmiddelenvergoeding en het streven naar goede en betaalbare gezondheidszorg. Sinds ruim 5 jaar is het wettelijk verplicht voor geneesmiddelenfabrikanten om een farmaco-economische evaluatie aan te leveren bij het aanvragen van geneesmiddelenvergoeding. In deze studie bestudeerden wij de rol van de ingediende farmaco-economische evaluatie bij vergoeding.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/23208
Citation
Hoomans, T, van der Roer, N, Severens, J.L, & Delwel, G.O. (2010). Kosteneffectiviteit van nieuwe geneesmiddelen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23208