Samenvatting: Gaandeweg is er in Nederland een omvangrijke groep uitgeprocedeerde asielzoekers gegroeid. Daarvan leven naar schatting 17.500 tot 30.000 mensen in de illegaliteit. Een deel komt in aanraking met de politie. De auteur tekende in de Vreemdelingenbewaring de levensverhalen op van 26 (mannelijke) illegalen met een asielachtergrond die in Nederland veroordeeld zijn voor misdrijven. Daarbij staat de vraag centraal of, en zo ja hoe en waarom, zij in Nederland betrokken zijn geraakt bij misdaad. Het artikel analyseert de dilemma’s en keuzes van de mannen in de maatschappelijke omstandigheden die hen (mede) door hun precaire verblijfsstatus werden opgelegd. Op basis daarvan verfijnt de auteur de bestaande theorievorming over criminaliteit bij illegale migranten.

hdl.handle.net/1765/23237
Migrantenstudies
Department of Sociology

Leerkes, A.S. (2007). "I am just trying to live my life". Statusdilemma’s en criminaliteit bij illegale migranten met een asielachtergrond. Migrantenstudies, (2007), 1–33. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23237