Achtergrond: Uitgeprocedeerde asielmigranten – daaronder zijn zowel asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen als voormalige asielvergunninghouders met een tijdelijke verblijfsvergunning die is geëindigd – moeten Nederland in beginsel binnen 28 dagen te verlaten. Wie niet zelfstandig vertrekt, riskeert uitzetting. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat zelfstandige terugkeer vaak problematisch is; in de praktijk blijft een aanzienlijke minderheid van de uitgeprocedeerde asielmigranten in Nederland als illegale migrant.

Additional Metadata
Publisher Ministerie van Veiligheid en Justitie
Persistent URL hdl.handle.net/1765/23243
Citation
Leerkes, A.S, Galloway, M, & Kromhout, M. (2010). Kiezen tussen twee kwaden. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/23243