Achtergrond: Uitgeprocedeerde asielmigranten – daaronder zijn zowel asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen als voormalige asielvergunninghouders met een tijdelijke verblijfsvergunning die is geëindigd – moeten Nederland in beginsel binnen 28 dagen te verlaten. Wie niet zelfstandig vertrekt, riskeert uitzetting. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat zelfstandige terugkeer vaak problematisch is; in de praktijk blijft een aanzienlijke minderheid van de uitgeprocedeerde asielmigranten in Nederland als illegale migrant.